Lenker

LENKER

Her finner du lenker til sider som kan være aktuelle å besøke for å finne mer infomasjon om KAT og andre relaterte tema.

 

Foreninger o.l.

 

Norsk forening for kognitiv terapi - NFKT - www.kognitiv.no

Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (SFKBT) - www.kognitiva.org

Kognitiv terapi center, Århus - www.kognitiv.dk

Danish Association for Behaviour and Cognitive Therapy (SAKT) - www.sakt.dk

Beck Institute for Cognitive Therapy and Research - www.beckinstitute.org

International Association for Cognitive Therapy - www.the-iacp.com/

British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies - www.babcp.com

Oxford Cognitive Therapy Centre (OCTC) - www.octc.co.uk

Cognitive Therapy Today - Beck Institute Blog - www.cttoday.org/

 

Regionsentere for barn- og ungdoms psykiske helse - R.BUP/RKBU

 

R. BUP - øst og sør - www.r-bup.no

RKBU - vest - http://uni.no/nb/uni-helse/om-rkbu-vest/

RKBU - midt - www.ntnu.no/inm/rbup/

RKBU - nord - https://uit.no/om/enhet/forsiden?p_dimension_id=154287

 

Andre aktuelle lenker

 

Psykologforeningen - http://www.psykol.no

Barne, ungdoms- og familieetaten - http://www.bufetat.no/

 

Barneombudet - http://www.barneombudet.no/

Helsetilsynet - http://www.helsetilsynet.no/

Helse- og omsorgsdepartementet - http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod.html?id=421

Forebygging.no - http://www.forebygging.no/

Psykisk helse i skolen - http://www.psykiskhelseiskolen.no/

UNG HELSE - Hjelpetilbud for ungdom - http://www.unghelse.no/

MENTAL HELSE - http://www.mentalhelse.no/

Voksne for barn - http://www.vfb.no

 

Litteratur

 

PsykOpp - www.psykopp.no

Helsebiblioteket - www.shdir.no/helsebiblioteket og http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk+helse

 

Hjemmesider til foreninger o.l. for diverse tematikk

 

ADHD

 

ADHD Norge - http://www.adhdnorge.no/

 

Angst

 

Angstringen - http://www.angstringen.no/

 

Autisme/ Asperger Syndrom

 

Autismeforeningen - http://www.autismeforeningen.no

Tony Attwood sin hjemmeside om Asperger syndrom - http://www.tonyattwood.com.au/

 

Incest

 

Støttesenter mot incest - http://www.sentermotincest.no/

 

Mor eller far med psykiske problemer

 

Morild -https://www.morild.org/

 

OCD

Ananke - Norsk OCD forening - http://www.ananke.no

 

Psykose

 

TIPS - Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser - http://www.tips-info.com/

 

Selvmord

 

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord - LEVE - http://www.levenorge.no/

 

Spiseforstyrrelser

 

Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser - http://www.iks.no/

 

Søvn

 

Nasjonaltkompetansenenter for søvnsykdommer - http://www.helse-bergen.no/avd/sovno/

National sleep foundation - http://www.sleepfoundation.org

 

Tourettes syndrom

 

Norsk Tourette Forening - http://www.touretteforeningen.no/

Copyright Firmitas AS @ All Rights Reserved