Programmer

PROGRAMMER

Nedenfor følger beskrivelse av noen KAT programmer for barn og ungdom som er tilgjengelige på norsk.

 

Å UTFORSKE FØLELSER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med Asperger Syndrom/Høytfungerende autisme. Forfatteren er den internasjonale eksperten Dr. Tony Attwood og programmet har blitt tilrettelagt og oversatt til norsk av psykolog Jon Fauskanger Bjåstad som har hatt klinisk praksis hos Dr. Attwood. Programmet kommer i to versjoner – en for angstmestring og en for sinnemestring. Programmet er utgitt på Hertevig Forlag og kan bestilles fra www.psykopp.no. Kurs om Asperger Syndrom og bruk av programmet kan organiseres via www.firmitas.no

 

Referanse:

 

Attwood, T. (2008). Å utforske følelser. Norsk oversettelse: Jon Fauskanger Bjåstad. Hertevig Forlag.

 

FRIENDS PROGRAMMET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kognitiv atferdsterapi for barn og ungdom med angstlidelser. Forfatteren Dr. Paula Barrett er en internasjonal ekspert på angstbehandling. Programmet kommer i to versjoner – en ungdomsversjon og en barneversjon. I Friends programmet lærer man om kroppens reaksjoner når man er bekymret, man trener seg på å slappe av, tenke positivt, løse problemer og å takle situasjoner man er redde for. I tillegg til samtaler i grupper brukes rollespill, og hjemmeoppgaver til barn og foreldre er viktige deler av kurset. FRIENDS programmet har gitt gode resultater i forhold til forebygging av angst og depresjon, og har blittanbefalt av World Health Organisation (WHO) som et forebyggingsprogram. Programmet har blitt utprøvd i Norge som et behandlingsprogram for angstlidelser i BUP poliklinikker i Helse Vest . Kurs og veiledning er påkrevd for å drive Friends programmet. Rettighetene til programmet er hos Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Uni Helse, Uni Research og informasjon om kurs finnes på: http://helse.uni.no/rkbu

 

Referanse:

 

Barrett, P. (2008). Friends for life. Norsk oversettelse: Jon Fauskanger Bjåstad, Kristin Martinsen, Marianne Aalberg, Simon-Peter Neumer & Einar Heiervang. Prosjekt "Kartlegging og behandling - angst hos barn og voksne", Innovest AS, Bergen, Norge.

 

 

MESTRINGSKATTEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mestringskatten er et strukturert behandlingsprogram for barn og ungdom med angst. Programmet med manual og arbeidsbok er nå tilrettelagt for norske forhold.

 

Mestringskatten har utkommet på Universitetsforlaget, tilrettelagt på norsk og med nyskrevne kapitler av Kristin Martinsen og Simon-Peter Neumer ved RBUP. Behandlingsopplegget er godt kjent for mange og er egnet til behandling av barn med angst.

 

Referanse:

 

Kendall, P., Martinsen, K. & Neumer, S. (2006). Mestringskatten (Coping Cat). Kognitiv atferdsterapi for barn med angst. Oslo: Universitetsforlaget.

 

Manual og arbeidsboka er tilgengelig gjennom Universitetsforlaget.

 

Å TØRRE Å PRØVE

 

"Å tørre å prøve" er en gruppebehandling for ungdom med sosial angstlidelse som er utviklet av Tore Aune og medarbeidere ved Psykologisk Institutt, NTNU.

 

KAT-KIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse på engelsk (fra www.cat-kit.com)

 

The CAT-kit is a collection of CBT tools that aims to enhance any conversation with a child or young person on topics that have to do with thoughts or affections. The CAT tools are also designed with the specific aim of practising or training new ways of thinking and feeling.

 

The CAT-kit can be used to assist children and young people in becoming aware of how their thoughts, feelings and actions all interflow and to help them to share their insights with others. It consists of a collection of CAT elements that can be used in combination as well as separately. The material in the CAT-kit is intended for flexible use depending on the needs of the child and young person and the nature of their difficulties. It does not, for example, represent a standardized 14-session course although trained therapists are able to integrate all the CAT elements in comprehensive CBT programmes. When using the CAT-kit in conversations with children and young people, the concepts of CBT can be communicated in a structured, visual, understandable and enjoyable way.

 

The CAT-kit offers a set of dynamic and interactive communication tools that will help to clarify thoughts and feelings for the youngsters themselves as well as provide a powerful way of communicating with significant others. It has been our aim to facilitate the work of parents and professionals in their understanding of the children entrusted to them.

 

 

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av Solfrid Raknes

 

Beskrivelse fra Gyldendal norsk forlag:

 

"I førstehjelpsskrinet vil du finne verktøy man kan bruke når tankene er vanskelige og følelsene sterke: En flott illustrert bok med tekster rettet mot barn, enkle oppgaver og arbeidsark som man kan laste ned flere av på internett, samt to nyttige og fine figurer som inspirerer til lek og kreativitet"

 

Psykologisk førstehjelp kommer i to utgaver, en for barn og en for ungdom.

 

Les mer på denne hjemmesiden:

 

http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Psykologi/Generell-psykologi/Psykologisk-foerstehjelp

 

 

Anbefalte ressurser på norsk

 

Martinsen, K. & Hagen, R. (2012). Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. Gyldendal Akademisk.

 

Berge, T., & Repål, A. (2008). Håndbok i kognitiv terapi. Gyldendal Akademisk. Kan bestilles via Gyldendal . Annelise Fredriksen, Tore Aune og Jon Aarseth har skrevet et kapittel med tittelen "Kognitiv terapi for barn og unge" i denne boken.

 

Grova, B. (2007). Kognitive metoder i terapi med barn og ungdom. Bind II. I: H. Haavind & H. Øvereide (red.), Barn og unge i psykoterapi (ss. 196-223). Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

 

Copyright Firmitas AS @ All Rights Reserved