Terapeuter

TERAPEUTER

Ressurser for KAT terapeuter

 

Som KAT terapeut kan det være nyttig å holde seg oppdatert på det som skjer innenfor KAT. På Katsiden.no legger vi ut linker og ressurser som kan være aktuelle å bruke for deg som terapeut.

 

KAT ressurser på Katsiden.no

 

Nedenfor finner du ressurser som du kan laste ned fra Katsiden.no og bruke i din praksis som KAT terapeut. Ressursene er i PDF format og kan lastes ned ved å trykke på lenkene under:

 

Følelsestermometer - LAST NED HER

 

Hvordan være mer i aktivitet - for depresjonsbehandling* - LAST NED HER

 

Aktivitetslogg* - LAST NED HER

 

Faktaark om negative automatiske tanker (NAT) for depresjon* - LAST NED HER

 

Faktaark om Tankefeil* - LAST NED HER

 

Tankeutfordringskjema* - LAST NED HER

 

Følelsesdagbok* - LAST NED HER

 

Problemløsning* - LAST NED HER

 

Mine Mål - LAST NED HER

 

*Takk til Chrissie Verduyn for tillatelse til å publisere disse ressursene.

 

Diverse ressurser på andre språk

 

SVENSK

 

Öst, L-G (2010). Det empiriska stödet för KBT vid psykiska störningar hos

barn och ungdomar. I: L-G. Öst (red.). KBT innom barn-och ungdoms-psykiatrin. (s. 231-251). Stockholm: Natur och Kultur.

 

DANSK

 

Mørch, M. M., & Rosenberg, N. K. (2005). Kognitiv terapi. Modeller og metoder. København: Hans Reitzels forlag.

 

ENGELSK

 

Beck, J.S. (1995). Cognitive behaviour therapy. Basic and beyond (2nd edition). The Guilford Press.

 

Friedberg, R.D. & McClure, J,M, (2002). Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents: The nuts and bolts. Guilford Publications.

 

Friedberg, R.D., McClure, J,M, & Garcia. J.H. (2009). Cognitive therapy

techniques for children and adolescents. Tools for enhancing practice. New York: The Guilford Press

 

Greenberger, D. & Padensky, C. A. (1995). Mind over mood: a cognitive therapy treatment manual for clients. Guildford Press.

 

Stallard, P. (2002) Think good –feel good: a cognitive behaviour therapy workbook for children and young people. John Wiley & Sons

 

Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)

 

Vi anbefaler NFKT sin hjemmeside som er www.kognitiv.no. Norsk forening for kognitiv terapi har lagt ut en god del terapeutiske hjelpemidler på sine hjemmesider og inneholder mye selv-hjelpsressurser.

 

Copyright Firmitas AS @ All Rights Reserved